Category "Keatspartijen"

Ledenpartij 29-06-14

Ledenpartij 29-06-14 (0)

Der moast hjoed in bytsje troch keatst wurde want om 18.00 oere moast Nederlân foetballe tsjin Mexico en dat woe eltsenien fansels ek sjen. Op it keatsfjild wieden der al in soad yn it oranje

Fierder Lêze
Ledenpartij 18-05-14

Ledenpartij 18-05-14 (0)

Nei de Keningspartij op 26 april wie hjoed op 18 maaie de earste echte ledenpartij fan it jier. Der wie in moaie opkomst, sa dat der by de manlju yn twa klassen waard spile. It

Fierder Lêze
Ledenpartij 01-06-14

Ledenpartij 01-06-14 (0)

Alwer de twadde ledenparty fan it jier. Der wie wer in moaie opkomst, it wie wer moai waar en der waard moai keatst! Hjir de pryswinnaars. By de jeugd A hieden Arne en Haeije lyke

Fierder Lêze