Kontakt

BESTUUR:
Arnold Jorna
Angela Terra
Hylke Andringa
Anneke Douma-Visser
Femke Koopmans
voorzitter
secretaris
algemeen lid
jeugdcontactpersoon
penningmeester/ledenadm.
06 22 55 35 86
06 52 35 19 33
06 30 69 62 61
06 53 66 78 54
06 19 54 23 93
Banknummer:
NL33RABO0131691899
KvK nr:
40003936
Email-adressen:
bestuurkvmenl@live.nl
jeugdcommissiekvmenl@live.nl
ledenpartijmenl@live.nl
Jeugd commissie:
Ilse Blümers
Anke van der Weij
Saskia Mulder
Financieel Beheer:
Menno Deelstra
Materialen commissie:
Alfred Hoekstra
Oane de Haan
Jeroen Hemstra
Competitiekaatsen jeugd:
Organisatie:
Hannie van Wijngaarden
Perkleggers:
Ale Terpstra
Wietze van Wijngaarden
Bram van Wijngaarden
Ledenpartij commissie:
Hylke Andringa
Pieter Deelstra
Bouke de Vries
Perk-leg commissie:
Sipke Deelstra
Appie de Ruiter
Watze Roorda
Jan Andringa
Germ Faber
Ruurd Deelstra
Trainers:
Berend Riemersma
Fenna Hoekstra
Website:
Arnold Jorna (onderhoud)
a_jorna@hotmail.com
Thijs Andringa (design)
 Muurkaats commissie:
Angela Terra
Wilma Abma
Redactie commissie:
Piter Andringa (opmaak)
PR/Sponsor commissie:
Ruurd Deelstra
(06 53 40 43 06)
 Kransen maken:
Contactpersoon:
Ymkje Roorda
(058-2552541)