Blog

Ledenpartij 05-06-2016

0 Comments 📁 Keatspartijen 🕔18.juni 2016
Ledenpartij 05-06-2016

In dei nei de Slachte marathon stûn der ek de earste ledenpartij fan 2016 op it programma. Om de jeugdclub fan Wytgaard in wykein nei Amelân wie, wieden der net in hiel soad keatsers.

Klik op de ûndersteande foto’s om se allegear te sjen.

CATEGORIE PRIJS NAMEN
Heren 1e
2e
Hylke Andringa
Auke Tseard Jongbloed
Dames 1e
2e
Wilma Abma
Jeugd B (ouderen) 1e
2e
3e
Stijn Siccama
Homme Douma
Mirthe de Jong
Jeugd B
(jongeren)
1e
2e
Hidde Roorda en Silke Mulder
Fedde Boersma en Theo Roorda
 Begjinnerspul  1e
2e
3e
Sjoerd Mulder en Rindert Douma
Erik Wassenaar en Sanne Brinksma
Max Cornelissen en Harmen Steff de Ruiter

 

 

Deel dit artikel

No Comments

Noch gjin reaksjes..

Skriuw in reaksje hjirunder.

Write a Comment

<