Blog

Ledenpartij 06-09-2015

0 Comments 📁 Keatspartijen 🕔11.september 2015
Ledenpartij 06-09-2015

Snein 6 septimber wie de fjirde ledenparty fan 2015. Moarns wie der wer in soad jeugd en se lieten harren troch in bytsje reinwetter net út it fjild slaan. Middeis waard it waar better en wie it knap waar om te keatsen. Omdat der by de folwoeksenen net sa’n soad dielname wie dieden de froulju mei de manlju mei.
De prizen fan de jeugd binne sponsort troch “de Feroaring Aakverhuur” sa wunen de bern moarns grute bekers! Middeis mochten de keatsers sels prizen mei nimme en ynleverje, de earst pryswinnaars mochten dernei as earste útsykje.

Klik op de ûndersteande foto’s om se allegear te sjen.

CATEGORIE PRIJS NAMEN
Volwassenen 1e
2e
Alfred Hoekstra, Harmen Talsma en Rini Pijper
Arnold Jorna, Germ Faber en Rick Dijkstra
Jeugd A 1e
2e
Theo Hoekstra en Jarig Boersma
Roy Dijkstra, Anke Boonstra en Anniken Jansen
Jeugd B 1e
2e
Hilde Mulder en Sydo Nijp
Daan Terpstra en Iris Kuperus
Jeugd C 1e
2e
3e
Fedde Boersma en Jens Overzet
Niels van der Weij en Marre Roorda
Max Cornelissen en Oane Jan Veenstra

 

Deel dit artikel

No Comments

Noch gjin reaksjes..

Skriuw in reaksje hjirunder.

Write a Comment

<