Blog

Teatsen 22-06-14

0 Comments 📁 Keatspartijen 🕔16.juli 2014
Teatsen 22-06-14

22 juni 2014 waard der foar it earst teatst yn Wytgaard. Troch in moaie gearwurking mei Pypskoft, koe der teats wurde yn Wytgaard en wie der nei ôfrin ek in lekker barbecue! It teatsen luts in soad nije dielnimmers en in soad publiek. Oare jier mar wer!

CATEGORIE PRIJS NAMEN
WINNAARS
RONDE
1
2
3
Watze Roorda, Bintine Tjalma, Tjibbe Boonstra
Bennie Schuurman, Catrien Schuurman, Aen Wybren Jongbloed
Alfred Hoekstra, Germ Dijkstra, Remon v.d. Galiën
VERLIEZERS
RONDE
1
2
3
Wim Schuurman, Hedwig Jorna, Menno Deelstra
Edward v.d. Wal, Paulina Boonstra, Ronald Willems
Sipke Deelstra, Annerenske Hoogterp, Sjoerd Verbeek

 

Deel dit artikel

No Comments

Noch gjin reaksjes..

Skriuw in reaksje hjirunder.

Write a Comment

<